site logo

Ukázka intranetové aplikace liveLAN

Tato aplikace nabízí přehled o kvalitě připojení firmy do Internetu, pomáhá udržet přehled o síťových prvcích uvnitř firmy a nabízí možnost jejich otestování. Data jednotlivých zařízení jsou uložena v databázi a je možné rychle spustit průběžný grafický ping na zařízení, nebo přejít na webovou stránku tiskárny nebo přepínače bez hledání a přepisování IP adres.

Monitorování připojení firmy k Internetu

Součástí aplikace je skript spouštěný každou minutu. Skript provádí ping na tři různé servery a délka odezvy je uložena do databáze na dobu 24 hodin. Neúspěšný ping je navíc ještě uložen do tabulky s dlouhodobou platností. Hodnoty z databáze jsou pak použity pro následující grafy.

screenshot#1, intranetová aplikace liveLAN, dostupnost Internetu

Ukázka vlevo je graf aktuálních hodnot odezvy na ping pro tři testované servery. DNS server poskytovatele připojení ukazuje schopnost komunikovat na poslední míli. Níže je server Google a dole vzdálený SAP server, který komunikuje přes VPN. V ukázce je vidět výpadek připojení ve směru od poskytovatele dále do Internetu. Měřítko je možné přepnout z minutového záznamu (zobrazuje poslední 4 hodiny) na záznam 5-ti minutový zobrazující posledních 24 hodin. Pomocí Ajaxu je graf každou minutu doplněn o aktuální hodnoty, je tedy "živý" (vpravo je vidět malý živý ukazatel odpočítávající čas, kdy budou doručena nová data).

Historie připojení zobrazuje počty výpadků za den (rozsah asi posledního 3/4 roku). Takový graf vidíme v prostřední části screenshotu. Jednotlivé dny můžeme rozbalit a zjistit detailní situaci za daný den, to vidíme zcela vpravo, kde je zobrazen plánovaný výpadek serveru SAP po dobu několika hodin. Zde již nevidíme délku odezvy na ping, jen neúspěšné pingy.

Zobrazení aktuálního stavu lokální sítě

Schéma počítačové sítě je názorné, zjednodušené zobrazení sítě. Při testu je pomocí Ajaxu prováděn ping na jednotlivá zařízení a výsledek testu je vyjádřen barvou ikony zařízení. Z tohoto pohledu je tedy schéma "živé". Po kliknutí na ikonu zařízení se v levé části stránky zobrazí popis, funkce a umístění daného zařízení.

screenshot#2, intranetová aplikace liveLAN, topologie sítě

Screenshot zobrazuje schéma s důrazem na topologii LAN. Je vidět přepínače, VPN směrovač a firewall. Zelené ikony representují síťové prvky které jsou v pořádku, žluté zařízení je právě testované a červená ikona je zařízení které neodpovídá na ping. Test probíhá postupně a šedé prvky ještě nebyly testovány.

screenshot#3, intranetová aplikace liveLAN, schema sítě

Jiný pohled na firemní LAN zobrazuje síť rozdělenou podle výrobních jednotek. Vlevo je část screenshotu zobrazující jen jednu jednotku. Další provozy (okruhy) se liší počtem a druhem síťových prvků. Při poruše je hned jasné ve které výrobní jednotce je problém. Ikony síťových zařízení jsou jen zjednodušené siluety a jsou zcela vynechány spoje.

Základní profil schématu je nakreslen v grafickém editoru jako běžný bitmapový obrázek. Na něj jsou položeny ikony prvků, jejich výběr z knihovny ikon a umístění na správné místo je provedeno pomocí editovací části této aplikace.

Každá ikona se skládá ze čtyř různobarevných částí, přitom každá barva odpovídá jednomu stavu zařízení. Princip změny barvy ikony je stejný jako u sprajtů, zde je použit obrázek na popředí <img>. Obrázky na pozadí (background) běžně používané pro sprajty obvykle není možné bez problémů vytisknout.

Obsazení IP adres VLAN

screenshot#4, intranetové aplikace liveLAN, skenování segmentu

Lokální síť je obvykle rozdělená do segmentů, nebo VLAN. Z tabulky rozdělení LAN můžeme přejít na skenování segmentu sítě jak vidíte na screenshotu vedle. Zobrazuje malou část tiskárnového segmentu z doby migrace LAN do jiného adresního prostoru.

Jsou vidět všechny adresy daného prostoru, jména registrovaná v databázi a skutečná jména zařízení zjištěná pomocí pingu. Zelené jsou adresy, které odpovídají na ping, červené adresy jsou neobsazené, žlutá adresa je právě testovaná. Je dobře vidět, že jen několik tiskáren je správně migrováno a má odpovídající jméno. Ostatně tato celá aplikace vznikla jako pomocný nástroj pro migraci do nové domény.

Podobné tabulky jsou pro seznamy serverů, přepínačů a tiskáren. Odtud vedou odkazy na webové stránky tiskáren a switchů (ty jsou chráněny heslem) pro základní diagnostiku těchto zařízení. Dále zde jsou odkazy na stránku s průběžným, grafickým pingem. Tuto část aplikace si můžete vyzkoušet zde.

Poznámky k možnostem aplikace

Webové rozhraní aplikace má hodnotu především v tom, že lze spustit na kterémkoli počítači ve firmě, není potřeba žádná instalace na straně klienta. Správce sítě tak zjistí potřebné údaje kdykoli a odkukoli. Tato aplikace byla navržena jako nástroj pro dokumentaci sítě, nikoli jako propracovaný nástroj pro diagnostiku síťových problémů.

Ping je rychlá metoda, nebo test, který zjistí, zda zařízení je schopné komunikovat na síti. Ping je test pouze orientační a pomocí této metody nelze určit zda běží všechny požadované služby např. na serveru. Když je zablokovaný tiskový spooler, server i tiskárna odpoví kladně na ping, ale tisknout stejně nepůjde.

PC a stanice, které mají přidělené IP adresy přes DHCP nemá smysl zadávat do databáze. Jednak jejich adresa není pevná a především většina PC se systémem Windows mají z důvodu bezpečnosti zblokovaný ping. Při testování pomocí pingu jsou taková zařízení neviditelná.

updated 22.06.2008