site logo

O čem jsou články

Pokud Vás zaujal některý obrázek z ukázek inranetových aplikací, možná Vás bude zajímat jaký HTML kód byl použit. V několika článcích se budu věnovat popisu takových kódů, které považuji za zajímavé a užitečné i pro ostatní vývojáře intranetu. Články jsou určeny pro mírně pokročilé. Soustředím se spíše na tipy a rady, doprovázené ukázkami kódu.

V prvním tématu tohoto oddílu bych chtěl popsat nástroje, které používám k programování intranetu. Není nutné utrácet stovky tisíc, začít můžete prakticky bez investic.

Další téma bude nastavení webového serveru MS IIS a postup při jednotném přihlašování. Single Sign On považuji za úplný základ dobře fungujícího intranetu. Pokud ještě používáte přihlašovací formuláře, nesmíte vynechat tento článek.

screenshot ukázky grafů

Různé metody kreslení grafů a zobrazení grafických informací budou popsány v několika článcích. Najdete zde praktické zkušenosti, ukázky CSS a HTML kódu, tak aby je čtenář mohl využít při tvorbě svých webových aplikací. Budu se věnovat především sloupcovým grafům, které se zobrazí ve všech moderních browserech a pro velkou část případů jsou nejen postačující, ale i vhodné.

Některé grafy není možné nakreslit bez použití vektorové grafiky. Jedná se o případy, kdy je potřeba zobrazit více křivek do jednoho (spojnicového) grafu, nebo složitější grafické tvary (výsečový, plošný, povrchový graf). Vektorovou grafiku používám již od časů IE4, kde bylo možné kreslit vektory pomocí Activex prvku structured graphic control (SGC). Později jsem přešel na použití vector markup language (VML), což je specialita MS. V současné době experimentuji s grafikou SVG. Protože ještě neexistuje jednotné univerzální řešení pro použití vektorové grafiky pro všechny typy browserů, toto téma prozatím vynechám.

Bez použití tabulek se intranet neobejde. Formátování tabulek, úpravy vzhledu tabulky pomocí CSS, řádkový kurzor a omezení délky textu v buňce tabulky. Specifický je problém tisku webových stránek, zejména širokých tabulek. To jsou další témata, kterým chci věnovat několik článků.

 

Ukázky kódu jsou zaměřeny na výsledný HTML, který je zasílán browseru. Nechci se zde zabývat algoritmy serverových skriptů. Podle mého názoru je důležitější správný HTML kód, než to zda je generován pomocí ASP, PHP, nebo jiného oblíbeného programu.

Pokud budete zkoušet ukázky kódu, nezapomeňte přepnout browser IE do standardního módu XHTML tak jak je naznačeno v následující ukázce. Vystříháte se problémům s quirk módem IE, který zobrazuje některé prvky odlišně.


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml/DTD/xhtml1-strict.dtd">

<html>
...

updated 13.05.2006