site logo

Ukázka intranetové aplikace Váha výrobku

Váha výrobku patří k často sledovaným parametrům. V našem případě váha ovlivňuje vznik některých vad. Postupný tlak na zvyšování výtěžnosti vedl k zavedení automatické váhy, která dokáže zvážit horký skleněný výlisek každých 6 vteřin.

Při této četnosti měření není v lidských silách sledovat každý údaj váhy a při tom učinit správné rozhodnutí o regulačním zásahu. Použijeme tedy počítač ve funkci inteligentního zapisovače.

Z technického hlediska byla použita automatická váha, která vysílá naměřenou hodnotu na sériovém portu. Kolega M.J. připravil program pro čtení a filtraci dat z váhy, tyto data jsou doplněna o časový údaj a výsledek ukládá do databáze. Z této databáze pak data čte a zobrazuje popisovaná webová aplikace.

Otázkou je, jak zobrazit data rozsahu jedné směny (až 10 000 údajů) na jednu stránku tak, aby výsledek byl jednoduchý, přehledný a vyčerpávající. Na obrázku vidíme řešení: data jsou rozdělena do desetiminutových bloků (v jednom bloku může být až 100 hodnot), a je vypočten průměr a rozptyl. Každý desetiminutový blok je zobrazen jako jeden upravený sloupec grafu, který simuluje průměr i rozptyl. K tomu účelu si připravíme obrázek sloupce grafu tak, aby ve středu výšky byla sytá barva, směrem k hornímu a dolnímu okraji bude sytosti ubývat. Při trošce fantazie takový obrázek může napodobovat Gaussovu křivku. Správně umístěný a výškově upravený obrázek sloupce pak nahrazuje 10-minutový blok dat.

screenshot intranetové aplikace Váha výrobku

Na screenshotu vidíte záznam posledních 8 hodin vážení. Všimněte si přibližně 30 minutového výpadku výroby, kdy nebylo co vážit. Potom následuje interval s vysokým rozptylem způsobený seřizováním po obnovení výroby.

Při přejetí myší nad grafem se zobrazují číselná data každého bloku v políčkách nad grafem. Kliknutím na sloupec rozbalíme data do spodního grafu. Výběrový prvek select slouží pro vyhledávání v historii. Archiv dat je udržován do max. hloubky 1 týden.

Dole je graf všech hodnot zvoleného 10-minutového intervalu. Zde již není žádná statistika. Takto rozbalit jde libovolný 10-minutový interval včetně historických dat.

Celá aplikace je vlastně jen jedna právě popsaná stránka. Ještě jedna stránečka přece jen musí být a to formulář pro vkládání žádané hodnoty po změně sortimentu. Aby aplikace byla dokonalá, potřebovala by doplnit o záznam regulačních zásahů a kreslit i polohu akčního členu. To by vyžadovalo specializovaný snímač polohy, inu jaksi nezbyl čas.

updated 30.04.2006