site logo

Ukázka intranetové aplikace Vizuální vady

Historie této aplikace sahá do poloviny 80. let. Již tehdy běžel podobný program postavený na zcela jiném hardware. Tehdy jsme používali počítače SAPI (Intel 8080, 2Mhz) a displeje SM 7202. Všechny tyto zařízení byly propojeny do sítě přes sériový port rychlostí 10 kbitů.

Dnes používáme mnohem výkonější hardware, ale poskytované informace jsou téměř stejné. Máme velké, barevné displeje a programy už nemusíme nahrávat z kazeťáku. Obsah informací zůstává stejný, mění se jen forma. Ale zpět k popisu aplikace.

Pracovnící kontroly musí každý výlisek vizuálně zkontolovat, zda nemá některou z asi 30 různých vad. Teprve když není nalezena žádná vada je kus považován za dobrý. Různé vady určují která část výrobního zařízení není v optimálním nastavení a vyžaduje regulační zásah. Včasná informovanost operátorů o výskytu vad tak vede ke zvýšení výtěžnosti.

Pracoviště kontroly kvality je vybaveno panely s tlačítky a v případě zjištění vadného kusu pracovník kontroly odmáčkne příslušné tlačítko a kus vyřadí. Signály z tlačítek jsou čteny přes karty digitálních vstupů do PC, které funguje jako čítač pulzů. Digitální vstupy jsou ještě doplněny o další signály z řídících systémů a od světelných závor, které slouží pro bilanci počtu zpracovaných kusů na jednotlivých místech výrobní linky.

Aktuální stav čítačů je udržován v prvním řádku tabulky v PC, které je vyhrazeno pro sběr digitálních signálů. Po dosažení určeného intervalu se celá tabulka posune o jeden řádek dolů, poslední řádek vypadne, první řádek se vynuluje a tak se připraví pro další načítací cyklus. Tabulka tedy obsahuje jeden rádek aktuálních dat a 24 řádků dat historických. Data jsou každou minutu ukládány do souboru na intranetový server. Ve skutečnosti je těchto tabulek několik pro různé intervaly sběru dat (10 minut, až 1 den) a pro různé výrobní linky.

screenshot intranetové aplikace Vady výrobku

Horní řádek aplikace zobrazuje menu, kde je možno navolit typ sestavy, interval dat a jazykovou verzi (cz, en, de, jp). Browser tyto volby udržuje v cookies. Aplikace čte soubor digitálních dat, přeformátuje je do tabulek, nebo grafů a odesílá do prohlížeče. Každá výrobní linka je barevně odlišena, zde modrá barva pozadí názvu vady a řádkový kursor v tabulce.

Popsaná aplikace je nejčastěji používanou aplikací v celém intranetu. V době plného výkonu firmy běžela na několika desítkách PC současně a za dobu své existence (asi 10 let) se vynaložená námaha s vývojem mnohonásobně vrátila.

Za zmínku možná stojí pokus stránku vlevo na obrázku vyplňovat pomocí XMLHttpRequest (Ajax). Stránky se refrešují vždy po jedné minutě kvůlivá zobrazení aktuálních dat. Zdálo by se tedy, že je vhodný kandidát na použití technologie Ajax. Vzhledem k rozsáhlosti tabulky a nutnosti adresovat každé pole výsledná rychlost nebyla nijak závratná. Toto řešení mělo jednu výhodu: tabulka delší než výška obrazovky si zachovávala svislou pozici i při aktualizaci dat. Při běžném refrešování stránka vždy roluje nahoru. Rozsah skiptů však neúměrně narostl a celá aplikace se tak stala docela nepřehledná a výsledek neodpovídal vynaložené námaze. Proto jsem se vrátil k původnímu řešení tj. refreshovat celou stránku.

updated 11.03.2006