site logo

Ukázka intranetové aplikace Údržba

V každé firmě se občas něco pokazí (zámek, vodovodní kohoutek), je potřeba zhotovit poličku, náhradní díl i větší akce. Telefonické objednávky nejsou průkazné, papírové se ztrácí. Počítačová evidence objednávek na údržbu byla jedna z prvních aplikací, která se netýkala přímo výroby.

screenshot#1 intranetové aplikace Údržba

Na obrázku vidíte stránkovaný seznam objednávek. Každé objednávce je přiřazeno číslo, datum, zkráceně je uveden text zadání, jméno žadatele, jméno pracovníka údržby, kterému je práce přidělena a aktuální stav objednávky. Ten je pro větší přehlednost doplněn ikonou. Zelená označuje dokončenou práci, žlutá ikona je stav rozpracovanosti.

Ve spodní části tabulky objednávek je formulář pro vyhledávání v databázi. Lze vyhledat objednávku podle čísla, lze listovat stránkami databáze, lze vybrat jen nedokončené objednávky, nebo objednávky přiřazené určitému středisku údržby. Aby se uživatel nemusel probírat všemi objednávkami má možnost vybrat jen svoje objednávky. To je umožněno pomocí proměnné logon_user, tak jak je popsáno v článku jednotné přihlášení. Tato proměnná je uložena do databáze při založení záznamu a podle ní jsou vytříděny záznamy z databáze.

V druhé části screenshotu je editační formulář objednávky, horní část vyplňuje žadatel, dolní část vyplňuje vedoucí údržby. Podobné údaje obsahuje i protokol, který se tiskne a podepisuje po dokončení práce.

Při prvním vyplnění objednávky (nový záznam) je současně odeslán email vedoucímu údržby. Je tak včas upozorněn na vznik nového požadavku. Práva vyplňovat a odesílat objednávku jsou přidělena jen vybraným pracovníkům.

Tato prostá až primitivní aplikace měla úspěch i u ISO auditorů. Ostatní mnohem složitější aplikace takový úspěch neměly (výroba, nástrojárna). Občas mě rozčilovalo slovíčkaření auditorů, požadavky na změny názvů a textů, což ve výsledku bylo dle mého skromného názoru spíše zmatečné.

Podobné jednoduché aplikace často dělají největší část úspěchu intranetu. Pokud programátor nedokáže skrýt složitost aplikace před uživatelem, má jen malou naději, že jeho výtvor bude přijat s nadšením.

screenshot#2 intranetové aplikace Údržba

Součástí této aplikace je i rozpis hotovostí. Programově jde o samostatný balík, nijak nesouvisející s touto aplikací, logicky však obě části souvisí. Protože firma pracuje v nepřetržitém provozu, občas se vyskytují problémy takového typu, že je zapotřebí povolat specializovanou údržbu. Obrázek ukazuje formulář rozpisu hotovostí. Ta trvá jeden týden, rozepisuje se až na 5 týdnů dopředu a v rozpisu jsou uvedena jména, telefoní čísla a adresy kam poslat taxi.

Práva k zápisu do formuláře mají vedoucí údržby a jeho sekretářka.

updated 15.04.2006