site logo

Ukázka intranetové aplikace Tavení skla

screenshot intranetové aplikace Tavení skla

Sklovina se taví ve sklářské vaně, která je řízena řídícím systémem. Pomocí PLC snímají údaje z několika stovek čidel a regulační smyčky následně ovládají desítky akčních členů. Vizualizace procesu je provedena na klasických PC se speciálním softwarem. Změřená data jsou ukládány na SQL server pro dlouhodobé trendy a analýzy.

Procesní data jsou viditelná pouze na stanicích, kde je nainstalován vizualizační program. Jsou to počítače vedoucího tavení, operátorů a technologů tavení. Vizualizační software není z nejlevnějších (stovky tisíc Kč), nabízí sice dokonalé možnosti zobrazení dat, ale k tomu je potřeba i jistá úroveň znalostí, a to sebou nese vyšší náročnost na uživatele.

Motivem pro vznik této aplikace bylo zpřístupnit vybraná data z jednoho řídícího systému i jiným uživatelům a maximálně zjednodušit přístup k datům a ušetřit na klientských licencích.

Na levé části obrázku vidíme schématicky znázorněnou sklářskou vanu do které jsou zakreslena vybraná měřící místa, ve kterých se zobrazují aktuální hodnoty měřených veličin. Tímto způsobem získáme základní přehled o aktuálním stavu tavícího agregátu.

Druhá část obrázku zobrazuje historické hodnoty v rozsahu posledních 72 hodin (3 dny). Měřené veličiny jsou rozděleny do skupin v zájmu vyšší přehlednosti grafů. Grafy jsou kresleny pomocí vektorové grafiky, tabulku s číselnými údaji pod grafem můžeme sbalit / rozbalit. Při umístění kurzoru myši nad název, nebo hodnotu měřícího místa se pod obrázkem / grafem zobrazí popis měřeného místa, v případě grafu se ješte zobrazí odpovídající stupnice jednotek vpravo od grafu. Tato stránka se automaticky refrešuje.

Výpis aktuálních hodnot do schématického obrázku je klasická příležitost pro využití technologie AJAX. Hodnoty se čtou a aktualizují na pozadí každou minutu, základní obrázek, popisy a java scripty zůstávají statické. Zda XMLHttpRequest správně běží můžete zkontrolovat podle aktuálního času, který se zobrazuje v horní části schématu.

Původně (někdy od roku 2001) jsem využíval Activex prvku zvaného Tabular Data Control. Po rozšíření FireFoxu jsem začal používat Ajax. Obě technologie fungují velmi podobně, TDC je ale více propracované. Již v deklaraci TDC určíme oddělovací znak datových polí, dále vizuálním prvkům div přiřadíme atribut data source, což je číslo sloupce v tabulce TDC. Pak už jen ve zvolených intervalech nastavujeme URL pro TDC. Samozřejmě tak úplně jednoduché to není, ale délka skiptu je opravdu minimální. Některé MS technologie by byly docela zajímavé, kdyby byly standardizované.

Popsaná aplikace je ukázkou jak zpřístupit data z jiných systémů na intranetu bez narušení, nebo ohrožení systému původního. Aplikace pouze čte data z databáze, neprovádí žádný zápis a z tohoto pohledu je tedy bezpečná. Takový způsob lze využít i pro ekonomické a různé ERP systémy. Ušetříte za licence programů a zjednodušíte život Vašim uživatelům. Pro nahlédnutí do hospodaření vašeho střediska, nebo do seznamu majetku neptřebujete plnohodnotného klienta. Pokud aplikaci doplníte o kontrolu přístupových práv, pak vedoucí středisek se dostanou jen ke svým datům, nepovolaní neuvidí data žádná.

updated 18.03.2006