site logo

Ukázka intranetové aplikace Sortiment

screenshot intranetové aplikace Sortiment

Tato aplikace vznikla současně s velkou akcí přečíslování sortimentu, kterou provázely zajímavé emoce. Každá část firmy používala jiné značení a to byl především problém pro zákaznický servis, který se nemohl dopátrat odpovídajících údajů. Teprve časem se ukázalo, že to byl nutný krok správným směrem. Nepodařil se sice kompletní převod, některé oblasti (formy, měření rozměrů) si ponechalo původní značení. Tím se zde ale nemusíme zabývat.

Na první části screenshotu vidíme část seznamu z asi 150 vyráběných typů. Nepoužívané typy lze "umrtvit", aby zbytečně nezabíraly místo v seznamu. V tabulce jsou uvedeny jen nejdůležitější údaje. Kompletní popis výrobku najdeme na katalogovém listu výrobku, který vidíme v pravé části obrázku.

V aplikaci je několik typů editovacích formulářů. Celkový formulář, podobný katalogovému listu, umožní editovat všechny položky záznamu v jednom formuláři, dílčí formuláře jsou pro editování pouze výkonových norem, pro editování jen základních parametrů a dále formuláře pro editování seznamu balení.

Na střední části obrázku je příklad editování záznamů ze seznamu balení. V této aplikaci se jsem poprvé pokusil o in line editování. Princip spočívá v tom, že je zobrazena celá tabulka a editační formulář je otevřen jen pro vybraný záznam. Tento způsob částečně imituje tabulkové kalkulátory, ale především při editování vidíme celou tabulku, okamžitě můžeme konfrontovat editované údaje se záznamy jiných výrobků. Formulář zde poznáte podle žlutého pozadí vstupních políček. Ostatně jako ve všech ukázkách.

Tento způsob bych rád někdy později popsal v některém článku o formulářích. Zde jen několik problémů se kterými musíte počítat. Pro delší tabulky musíme udržovat svislou pozici scrollbaru stránky, tak aby stránka obnovená po zápisu do databáze se objevila narolovaná do stejné pozice. Je vhodné upozornit uživatele na naposledy editovaný záznam jiným pozadím "odeditovaného" řádku.

Při zavedení nového sortimentu, pro které má oprávnění zákaznický servis je automaticky odeslán email pracovníkům, kteří musí doplnit další údaje. Mistr balení musí doplnit údaje o způsobu balení (viz. formulář na obrázku), vedoucí výroby musí doplnit výkonové normy (podobný formulář). Nový typ sortimentu je možné vytvořit buď novým zapsáním všech položek, nebo tzv. klonováním, kdy část údajů vybraného sortimentu se kopíruje do sortimentu nově vytvářeného.

Kolega L.S. doplnil aplikaci o údaje aktuálního stavu zásob jednotlivých sortimentů ve skladu. Ty se čtou z databáze pro správu skladu. Stav skladu jsou citlivá data a proto jsou přístupná jen vymezenému okruhu pracovníků.

Tato aplikace je základem pro řadu ostatních programů. Bez možnosti vyhledat parametry různých výrobků by nebylo možné vytvořit intranet v tom rozsahu jak se nakonec podařilo.

updated 19.03.2006