site logo

Ukázka intranetové aplikace Nástrojárna

Pro malou, střední nástrojárnu, nebo formárnu, která se zabývá kusovou nebo malosériovou výrobou Vám tato intranetová aplikace pomůže udržet přehled o zakázkách, technologických postupech a nabízí možnost přehledného zobrazení odpracovaných minut na zakázkách, na strojích a podle pracovníků. Pokud již máte kalkulované ceny pro jednotlivá pracoviště, můžete získat přehled o kalkulovaných a skutečných dílenských nákladech na zakázku.

screenshot #1 intranetové aplikace Nástrojárna

Všichni uživatelé intranetu mohou vidět libovolnou stránku aplikace, povolení k zápisu a editování mají jenom vybraní uživatelé podle role, kterou jim přiřadí administrátor aplikace. Existují 3 různé role:

Na obrázku nahoře je seznam dokončených zakázek (dílů). Podobný seznam je pro zakázky rozpracované, archivované ap. Zakázku je možné i vyhledávat podle čísla zakázky, názvu dílu, nebo čísla výkresu.

Technologický postup výroby dílu je páteří aplikace. Ukázka editace postupu je zobrazena ve střední části screenshotu. Zobrazen je celý technologický postup a editační formulář je otevřen jen pro jednu vybranou operaci. Operaci lze přesunout, měnit pořadí, mazat, vybrat pracoviště, stanovit normominuty a označit NC program pro operaci. Formulář poznáte podle tmavě šedého pozadí a žlutých vstupních textových políček.

Na dolní části obrázku je sestava zakázkového listu připravená pro tisk. Velmi podobně vypadá editovací formulář zakázkového listu, ten navíc obsahuje prvek select  pro změnu stavu zakázky.

Stav zakázky (status) je důležitý pro udržení seznamů zakázek v rozumných mezích. Vyřízené zakázky změní stav na archivováno a seznam živých zakázek je tak odfiltrován. Dlouhý seznam archivovaných zakázek jako jediný seznam má možnost stránkování.

Každá zakázka by měla postupně projít následujícími stavy:

screenshot#2 intranetové aplikace Nástrojárna

Na dalším screenshotu vidíte příklad formuláře pro zadávání dat na dílně. V podstatě je to technologický postup, kde formulář je otevřen jen pro provedenou a tedy zapisovanou operaci. Do formuláře se doplňuje jméno pracovníka a odpracované, skutečné minuty, případně lze změnit skutečné pracoviště. Provedená práce je zapsána vždy tentýž den, proto odpadá zápis datumu.

V jiném formuláři, který není zobrazen na ukázce, je možné zapisovat ostatní práce na dílně, takové které nejsou vázány na žádnou konkrétní zakázku a nemají ani stanoven technologický postup. Pak měsíční účty všech pracovníků budou kompletní.

Na prostřední části obrázku je kalendář zakázky. Zde lze získat přehled kdy, kolik minut a na které operaci se pracovalo na dílně, jinými slovy jak probíhá práce na zakázce. Kalendář zobrazuje aktuální stav všech zápisů z dílny.

V dolní části obrázku je příklad osobního měsíčního účtu. K dispozici jsou tyto účty: osobní, strojový, nebo zakázkový. Dostanete tak sumární měsíční přehled o odpracovaných hodinách podle příslušného kritéria.

Pro správnou funkci aplikace potřebujeme číselníky pracovníků a strojů. V číselníku pracovníků je uveden seznam pracovníků na dílně, kteří budou zapisovat odpracované minuty. Pracovníci pak vybírají jméno ze seznamu, což je podstatně rychlejší než vypisování celého jména.

V číselníku strojů (pracovišť) je nadefinován seznam strojů (pracovišť), který může obsahovat i hodinovou sazbu pracoviště. Tato sazba je pak použita pro výpočet kalkulované i skutečné ceny dílenské práce.

Editování číselníků není na screenshotu, ale je velmi podobné editování číselníků v ostatních aplikacích. Příklad použití tohoto typu formuláře je popsán v článku webový formulář typu 2 na tomto webu.

Pokud jste čekali aplikaci pro plánování výroby, kapacitní propočty, optimalizaci využití kapacit ap. musím Vás zklamat. Podle mého názoru je důležitější nejdříve vyladit správné stanovení normominut pro jednotlivé operace a teprve potom provádět kapacitní propočty.

updated 10.02.2007