site logo

Ukázka intranetové aplikace Laboratoř

Tato aplikace prošla od roku 1999 dlouhým vývojem a četnými změnami. Původní požadavek sjednotit jen několik protokolů se postupně rozšiřoval až na téměř 30 protokolů. Postupně byly přidávány hodnoty limitů, testy na jejich překročení, hodnoty nejistoty měření a byly přidány grafy.

screenshot #1 intranetové aplikace Laboratoř

Na obrázku vlevo vidíte úvodní stránku této aplikace kde je zobrazen seznam všech typů protokolů, datum a číslo posledního protokolu, výsledek limitních testů, a odkaz na formulář nového rozboru. Pro odlehčení je tabulka doplněna obrázkem.

Prostřední části obrázku zobrazuje seznam rozborů vybraného typu protokolu s výsledky, jakýsi historický vývoj hodnot. V řádku je uvedeno datum rozboru, následují výsledky rozboru. Mimolimitní hodnoty jsou i zde zobrazeny červeně. V tabulce lze nalistovat i starší protokoly (stánkováním).

Poslední obrázek je ukázka protokolu jednoho rozboru. Kromě povinné hlavičky zde najdete názvy, hodnoty, jednotky, limity a hodnotu nejistoty měření pro každou měřenou složku, nebo přísadu. Ve spodní části je uvedena případná poznámka, závěr rozboru a rozdělovník protokolu.

screenshot #2 intranetové aplikace Laboratoř

Na dalším screenshotu je vlevo formulář pro zadávání limitů. Vidíte několik posledních záznamů a formulář pro zadání limitů nových. Podobné formuláře jsou pro zadávání nejistoty měření, čísel pracovních postupů, rozdělovník protokolů a seznam laborantek.

Uprostřed vidíte příklad formuláře pro zadávaní dat rozboru. Stejný formulář je použit pro případné editování záznamů. Data nového rozboru zadává laborantka, případné opravy může provádět jen vedoucí laboratoře (pro editování jsou potřeba jiná přístupová práva).

Na posledním obrázku vidíte graf vybraných hodnot, rozsah grafu je přibližně jeden měsíc. Graf zobrazuje aktuální data, navigační šipky umožní posouvat graf tak, aby zobrazil i data historická. Zobrazují se i limity (pokud jsou stanoveny), včetně změn limitů podle odpovídajícího datumu. Pro kreslení grafu je použita vektorová grafika (v podání Microsoftu VML), což přibližně odpovídá grafice SVG. Neocenitelnou výhodou vektorové grafiky jsou krásné hladké čáry při tisku grafiky.

Zavedením aplikace odpadla řada papírů, zrychlil se oběh informací, sjednotila se forma. Technologové nemusí přepisovat hodnoty do svých tabulek, nebo dokonce vytvářet svoje grafy. Vznikl ale zásadní problém jak vyřešit prokazatelné předávání informací podle ISO. Nakonec je to tak, že v laboratoři zůstává jedna kopie protokolu, čas od času podepisovaná příslušnými pracovníky podle rozdělovníku. Takže i úřad může být spokojen.

updated 26.02.2006