site logo

Ukázka intranetové aplikace Protokoly kvality

screenshot intranetové aplikace Protokoly kvality

Některé typy měření jako vnitřní pnutí ve skle, nebo drsnost povrchu po lisování, nebo broušení se provádí na speciálním zařízení. Výsledky měření se pak ručně zapisují do webových formulářů intranetové aplikace. Sumarizací dílčích měření vzniknou denní protokoly kvality.

V levé části screenshotu je seznam protokolů kvality z jednoho dne. Při prvním přístupu na tuto stránku se zobrazí seznam aktuálních protokolů. Archivované protokoly se vyhledávají kliknutím na datum v řádkovém kalendáři nad tabulkou, nebo pomocí formuláře lze vybrat vzdálenější datum. V tabulce je uvedena výrobní linka, název protokolu, název sortimentu a časy, kdy bylo měření provedeno. Měření pro jeden typ protokolu se provádí obvykle několikrát za směnu, vždy pro předepsaný počet kusů.

Uprostřed obrázku je ukázka formuláře pro jeden typ protokolu. V prvním kroku (není na obrázku) vyberete typ protokolu a výrobní linku, další (zobrazený) formulář vyžaduje vyplnit hlavičku protokolu (datum, čas, jméno kontrolního technika a sortiment). Pak se vyplňují naměřené hodnoty.

Na posledním obrázku je výsledný protokol kvality. Je to souhrn všech provedených měření totožného typu, linky a sortimentu za jeden den. Kromě naměřených hodnot jsou zde uvedena jména kontrolních techniků a výsledné statistické hodnoty: max. min. průměr a rozptyl.

Do této aplikace se mi z počátku příliš nechtělo. Protokoly se zapisovaly do excelovských tabulek a většinou sloužily převážně pro potřeby oddělení kvality. Chyběla mi přímá vazba na pracovníky výroby, kteří by tyto data používali k přímému řízení výroby. V podstatě byly data využívány především pro potřeby zákazníků a jako důkaz řádné evidence při různých auditech.

Po jistém čase jsem zjistil v čem spočívá problém. Sdílené excelovské tabulky nejsou vhodný nástroj! Programy Office jak praví definice jsou nástroje osobní produktivity. Pokud je používá jedna osoba s cílem výsledky vytisknout, pracují tyto programy dobře. Ovšem pokud chcete soubory sdílet, upravovat různými lidmi, vyhledávat starší záznamy jsou použitelné s obtížemi. Soubory se ztrácí, opravy jsou i nejsou provedeny, někdo smaže či upraví vzorce. A pak předvádějte evidenci při auditu.

Poslední etapou vývoje této aplikace měly být původně i regulační diagramy, průběh vybraných parametrů kvality v závislosti na čase, případně zápis regulačních zásahů. Právě tato část aplikace by mohla vtáhnout pracovníky výroby do spolupráce a celá aplikace by dostala úplně jiný rozměr. Z nedostatku času jaksi na to nedošlo.

Popsaná aplikace by mohla sloužit jako ukázka jak nahradit některé Office dokumenty webovou aplikací. Po zavedení protokolů kvality na intranetu byli pracovníci kontroly rozhodně spokojenější, než s původními exelovskými tabulkami.

updated 17.04.2006