site logo

Ukázka intranetové aplikace Spotřeba surovin

Před zavedením této aplikace občas docházelo k akutnímu nedostatku některé suroviny a požadavku na expresní dodávku, to bylo drahé. Jindy pro jistotu byly zásoby udržovány na zbytečně vysoké úrovni, což bylo opět drahé. Bylo by možné zavést systém pro dodávky "just in time", to by bylo asi nejdražší. Zkoušeli jsme různé sondy na měření výšky hladiny surovin v silech, ale suroviny se díky vlhkosti lepily na stěny a měření nebylo vždy nejspolehlivější.

Kolega F.M. zformuloval nápad, který zněl nějak takto: navažování surovin je řízeno samostatným řídícím systémem, který ukládá hmotnost navážených surovin do databáze. Můžeme tedy zjistit denní spotřebu. Na intranetu běží aplikace plán výroby a aplikace sortiment, známe tedy plánovanou spotřebu surovin. Zbývá nám doplnit údaje o objednaných a skutečných dodávkách surovin a nějakou tu inventůru. Pak by počítač mohl průběžně počítat skutečné zásoby surovin.

Celé se mi to zdálo nádherně ztřeštěné a tak jsem to zkusil realizovat. Konečné řešení pomocí intranetové aplikace Vám teď představím.

screenshot#1 intranetové aplikace Spotřeba surovin

Na levé části obrázku je domovská stránka aplikace. Vidíte jakési sila (jak říká F.M. bečky) a v nich aktuální stav surovin. Pokud klikneme na některou surovinu, uvidíme průběh stavu denních zásob této suroviny ve sloupcovém grafu (dolní část). Klesající trend grafu je denní spotřeba, skok nahoru je plánovaná, nebo uskutečněná dodávka. Zelené sloupce označují skutečný stav (posledních 7 dnů), šedivé sloupce označují předpokládaný stav s výhledem na 14 dnů dopředu. Při přejíždění myší po grafu se pod grafem zobrazují číselné údaje (datum, hmotnost zásoby).

Pro každou surovinu je možné stanovit minimální a maximální limity stavu zásob, ale je povinné stanovit maximální grafický rozsah. Pokud jsou limity stanoveny, můžeme je nakreslit do grafu a testovat minimální limit. Při nižší než minimální zásobě, je použita žlutá barva pro znázornění hladiny v zásobníku a sloupcový graf. Pokud je zásoba nulová, nakreslíme jen červený obrázek prázdného zásobníku (např. surovina se momentálně nepoužívá).

K dispozici máme tabulkové přehledy o skutečné a plánované spotřebě, dodávkách a inventůrách. Příklad přehledu o dodávkách je v pravé části horního screenshotu.

screenshot#2 intranetové aplikace Spotřeba surovin

Na posledním, malém screenshotu je jeden ze dvou formulářů do kterých uživatelé zapisují data. Zobrazený formulář slouží pro zadávání dat vystavené objednávky na suroviny a tentýž formulář je použit při uskutečněné dodávce. Skutečně dodané množství suroviny se může částečně lišit od objednaného, proto můžeme při realizaci dodávky provést opravu.

Velmi podobný formulář slouží pro zápis inventury suroviny. Tuto je možné provést kdykoli, nejlépe při vyčerpání zásoby. Množství suroviny je v té době velmi dobře definovatelné. Celá aplikace vystačí jen se dvěma malými formuláři.

Aby aplikace správně fungovala, musí zadávat data pracovníci z různých oddělení a těm musí být přiřazeny následující role:

I když jsem měl pochybnosti že všichni zůčastnění budou bezchybně spolupracovat, skutečnost je taková, že od roku 2001 jsme nezaznamenali zásadní chyby. Z počátku bylo potřeba provádět častěji inventury, po doladění korekcí na rozprach stačila inventura 1x ročně, obvykle při vyčistění zásobníku.

updated 12.12.2006