site logo

Ukázka intranetové aplikace Evidence forem

Provozní karta je základní dokument pro evidenci (nejen) lisovacích nástrojů. Běžné papírové provozní karty se občas poškodí, znečistí, nebo dokonce ztratí. Proto byla papírová evidence nahrazena elektronickou. Po analýze jsme se rozhodli aplikaci poněkud rozsířit tak, aby modelovala skutečný pohyb forem podle situace ve výrobě. Sada forem pro jeden sortiment čítá několik desítek nástrojů a celá databáze obsahuje záznamy z několika tisíc provozních karet.

screenshot#1 intranetové aplikace Evidence forem

V levé části obrázku vidíme aktuální stav forem na lisech: (1x razník, 1x kroužek, 11x forma). Na prvním lisu probíhá přestavba, proto je osazení prázdné. Druhý lis vyrábí a v tabulce je vidět aktuální osazení lisu: čísla forem a jejich odpracované hodiny v reálném čase. Z tabulek jdou odkazy na formuláře pro osazení celého lisu po přestavbě, pro odebrání všech forem při ukončení výroby (tyto formuláře nejsou zobrazeny). Vpravo je zobrazen formulář, který slouží pro výměnu jedné (poškozené, nebo opotřebované) formy během výrobní kampaně jednoho sortimentu.

Tento formulář se sládá ze tří částí. Horní část zobrazuje seznam všech forem pro daný sortiment. Barevně je rozlišen jejich aktuální stav. Pod seznamem je jakýsi miniprohlížeč, který po kliknutí na formu v seznamu zobrazí poslední záznam vybrané provozní karty. Konečně vespod je vlastní formulář. Číslo původní formy je známé, číslo nové formy je podle miniprohlížeče, zbývá jen doplnit důvod vyřazení a vybat jméno operátora. Čas výměny forem vychází z reálného času, ale je možné jej opravit pomocí tlačítek.

Každá forma během používání prochází následujícími stavy:

Do aplikace aktivně vstupuje několik pracovníků. Technolog udržuje aktuální seznam forem, operátor lisu zapisuje nasazení a odejmutí formy na / z lisu, pracovníci údržby forem doplňují záznamy o provedených opravách.

screenshot#2 intranetové aplikace Evidence forem

V levé části dalšího obrázku je tabulka sortimentů, z nichž jeden je rozbalený do seznamu všech lisovacích nástrojů tohoto sortimentu. Formy jsou barevně rozlišeny podle jejich okamžitého stavu tj. na lisu, v údržbě, nebo ve skladu. Stránka má i část formulářovou, kde je možné provádět přidávání nových forem.

Na poslední části obrázku je provozní karta jedné formy. Jsou zde všechny záznamy o použití a opravách formy: jméno, datum, čas, důvod odejmutí z lisu, komentář údržby o provedení opravy a odpracované hodiny.

updated 02.12.2006