site logo

Ukázky dalších intranetových aplikací

screenshot intranetové aplikace Telefonní seznam

Na každém intranetu najdete telefonní seznam. Jedno z mnoha řešení vhodné pro několik málo set telefonních linek vidíte na ukázce. Stránka je napsána jako statická, tedy bez použití databáze a veškeré změny se provádí přímo v kódu HTML. Seznam je souvislá, dlouhá stránka, což má výhodu při tisku seznamu.

Některá jména (na základě osobního souhlasu) jsou doplněna odkazem na osobní údaje: foto, příp. adresa, domácí telefon. Noví zaměstnamci se tak mohou představit ostatním a na oplátku si rychleji zapamatují své nové kolegy.

Pod titulní lištou je abeceda pro rychlý přesun na požadované počáteční písmeno jména. Zpět na začátek stránky se dostanete kliknutím na kterékoli velké modré písmeno.

 
screenshot intranetové aplikace Počasí

Součástí řídícího systému pro tavení skloviny je i sběr atmosférických dat: venkovní teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu. Proč nevyužít tyto údaje i pro ostatní pracovníky? Průběh atmosférických dat za uplynulých 7 dní se zobrazuje v grafu pomocí vektorové grafiky MS VML.

V této miniaplikaci jsem si chtěl vyzkoušet jiný typ kurzoru. Svislý kurzor sleduje pohyb myši a současně zobrazuje data nad grafem podle aktuální pozice kurzoru. Kurzor vidíte na obrázku jako svislou šedou čáru v pravé části grafu.

Číselné hodnoty jsou uloženy v javasciptových polích. Javascriptová funkce onmousemove() vypočte novou pozici kurzoru podle polohy myši v grafu, nastaví polohu kurzoru pomocí CSS, dále vypočte index pro vyběr číselných hodnot z polí a zobrazí je.

Podobný typ kurzoru se často používá v průmyslových aplikacích. V browseru je zobrazování pomalejší, ale funguje!

 
screenshot intranetové aplikace Kantýna

Jídelní lístek je součástí téměř každého intranetu. Je s podivem jak málo času věnují vývojáři této docela často používané aplikaci. Je pravda, že sebelépe vyvedený jídelníček nezlepší chuť jídla. Excelovská tabulka, ke které je potřeba se proklikat a zadávat hesla, chuťi rozhodně nepřidá.

Jídelníček může vypadat i jinak. Z domovské stránky intranetu vede odkaz přímo na stránky kantýny, kde se objeví menu připravené pro aktuální den. Pod menu může běhat zpráva o speciální nabídce. Z této stránky je možné si stáhnout a vytisknout jídelníček na celý týden (zmíněnou excelovskou tabulku), zjistit otevírací dobu, pracovnice kantýny si zde může zvolit formulář pro upload jídelníčku, případně formulář pro změnu textu aktuální nabídky.

Protože musel být dodržen jednotný tvar jídelníčku pro cateringovou společnost evropského formátu, bylo potřeba vycházet z předepsané excelovské tabulky. Číst data z excelovské tabulky bez instalace Office na serveru, je možné pomocí ADO, ale vyžaduje to označení oblasti v tabulce, která se musí provést při tvorbě tabulky.

Další problém je značení datumů, jednak čeština (červen, června, 6), a volné dny na začátku a konci týdne. Toto se podařilo obejít dohodou tak, že jídelníček je uploadován nejpozději v pondělí (na aktuální týden). Jinak platí upload na příští týden. Toto pravidlo je přijatelné pro pracovnice kantýny a funguje bez problémů. Datumy z jídelníčku tak mohou být úspěšně ignorovány a datum se přiřazuje podle reálného času.

 

V sekci ukázky byla popsána většina intranetových aplikací. Některé aplikace byly záměrně vynechány jako prevence konfliktu s vedením, ale vězte, že jste o nic nepřišli. Mým hlavním cílem je inspirovat programátory intranetů k napsání podobných aplikací, které se osvěčily, fungují a prokázaly užitečnost.

updated 29.11.2006